Wens2app

Wens2app verstuurd 2 illustraties per week via whatsapp. Deze afbeeldingen zijn kleurijk en vrolijk, leuk om te ontvangen en nog leuker om door te sturen. Wens2app illustraties zijn geschikt als felicitatie, groet, wens, compliment of een eigen tekst. Met een Wens2app abonnement heb je altijd een originele illustratie bij de hand om jouw WhatsApp bericht speciaal te maken. 

De kosten van een Wens2app abonnement is een kleine bijdrage per maand, hiervoor ontvangt je ongeveer 10 kleurrijke en vrolijke wens2app illustraties per maand.

Het product:       2 illustraties per week
Levering:             via verzendlijst* WhatsApp
Aanmelden:        doorgeven van naam en 06 nummer 
Inschrijfkosten: € 2,00 

Kosten:                 € 2,00 per maand
Betaling:              elke maand via een betalingsverzoek
Stoppen:              afmelden/betalingsverzoek negeren

NB: De illustraties is voor persoonlijk gebruik, u mag deze onbeperkt doorappen. Deze illustraties niet reproduceren, doorverkopen of gebruiken voor commerciële projecten alstublieft. 

*Wens2app verzendlijst:
Via de Wens2app verzendlijst worden de illustraties naar meerdere contactpersonen tegelijk verzonden. De illustratie verschijnt op de whatsapp als een 1-op-1 bericht. 

Let op: Bij gebruik van verzendlijsten moet de de verzender (Hennie) in de contactenlijst van de ontvanger (jou) staan, anders komt het bericht niet aan. Dit is gedaan om spam te voorkomen.  

Geen wens2app illustratie ontvangen?
Als je geen Wens2app zendbericht ontvangt, controleer of het nummer 06-39339914 van Henni eB is toegevoegd aan je adresboek. Dan ontvang je om de drie dagen een Wens2app zendberichten.